Да научим CSS

Урок 1. Въведение в CSS (Cascading Style Sheets)

 

Начало

a+ a- a

Описание на урока

Урокът "Въведение в CSS (Cascading Style Sheets)" разглежда основите на "езика" CSS чрез който може да се манипулира външния изглед на HTML елементите. В него са разгледани методите чрез които може да се приложи стил на даден елемент, така че да бъде описан как точно ще изглежда той.

Освен това урокът ще Ви запознае с основни CSS свойства, чрез които може да се влия е на изгледа на елементите.

Съдържание на урока


Какво представлява CSS?

Какъв проблем се решава с CSS?

Синтаксис

Видове селектори

Селектор тип HTML елемент

Класов селектор

id - селектор

Тагът <style></style>

Зареждане на стил от външен файл

Атрибутът style

Въпроси

Задачи