Видове шрифтове

1.       Шрифт (Font)

Шрифтът (font) е пълна колекция от букви, препинателни знаци, цифри и специални символи с определено начертание (type face), тегло (weight) – нормален, удебелен или олекотен и поза (posture) – изправен или наклонен (курсив).

2.   Начертание (type face)

Начертание – специфично оформление на даден шрифт. Най-общо шрифтовете могат да бъдат събрани в три основни групи – серифни (serif fonts), без серифни (sans serif fonts) и декоративни (artistic fonts).

                                    а) серифни (антиква) шрифтове – serif fonts – имат допълнителни декоративни чертички по краищата си. Украсените елементи на серифните шрифтове могат да имат най-различна форма, вкл. и кръгла. Тези шрифтове се използват навсякъде. Не са подходящи за текстове с малка височина на буквата, или за негативни текстове, защото тогава са по-трудно четими.

                            б) безсерифни (гротескови) шрифтове – sans serif fonts – имат прави очертания без допълнителни чертички. Поради по-добрата им четимост могат да се използват за текстове с малка височина на буквата или негативни текстове.

                                в) декоративни (свободен стил ) шрифтове - (artistic fonts) – разработват се основно за рекламни или декоративни цели. Към тях се отнасят ръкописните шрифтове. Те са по-трудно четими от стандартните шрифтове и е желателно да се използват с по-голяма височина на буквата. По принцип не са особено подходящи за основни текстове.

3. Семейство шрифтове (Font Family)

Шрифтовете се обединяват в шрифтови семейства по общи стилови признаци: